Cerca utilitzant aquest tipus de consulta:

Cerca només aquests tipus de registres:Cerca avançada (només ítems)

Repositori digital del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Contacta amb nosaltres

Nota legal : En conformitat amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, com a responsable i destinatari de les dades personals recaptades a través d'aquest formulari, l 'informa que aquestes dades seran incorporades a un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i seran tractats únicament amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud de contacte que vost è ha remès.


Per això, els responsables d'aquest servei es posaran en contacte amb vostè mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, una comunicació telefònica o a través del correu ordinari. També li comuniquem que existeixen determinats camps en el formulari que han de ser emplenats de forma obligatòria (marcats amb un asterisc) per poder atendre adequadament la petició realitzada, sent volunt ària la inclusió de dades en els camps restants.

L'usuari ha de saber que emplenar el formulari i enviar les dades sol·licitades, implica que la informació reflectida en aquest avís ha estat llegida i acceptada expressament i que en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a la finalitat explicada.

Finalment, l'usuari està legitimat per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com es desprèn de la Llei Orgànica 15/1999. Per aix ò, l'interessat haurà de dirigir-se per escrit al Col·legi de Periodistes de Catalunya.   Situat a Rambla Catalunya, 10 principal de Barcelona amb codi postal 08007.  La comunicació, haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i petició en la qual es concreta la sol·licitud. En cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.